Duodenal switch mide bypası ameliyatının komplikasyon ve risklerini değerlendirmek için, operatif, perioperatif ve uzun dönem komplikasyonlarını gözden geçirmek gerekir. Aynı zamanda bu riskler, ağır şişmanlık sorununun getirdiği bilinen sağlık riskleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.

Bypass Ameliyatının Komplikasyonları ve Yaşamsal Riskler

Erken ameliyat sonrası dönemde enfeksiyon, yara ayrılması, stapler hattından kaçak, stoma darlığı, üler ve derin tromboflebit gibi tüm komplikasyon oranları toplandığında % 10 veya üzerinde olabilir. Bununla birlikte, en ciddi komplikasyonlar olan gastrointestinal kaçak ve derin venöz trombozun toplam oranları % 1’in altındadır.

Daha uzun vadede diğer problemler gelişebilir ve düzeltici ikincil ameliyatları gerektirebilir. Mortalite ve morbidite oranları ikincil ameliyatlarda başlangıçtaki bariatrik ameliyattan daha yüksektir.

Duodenal switch bypass operasyonları ameliyat sonrası Dumping sendromuna yol açabilir. Bu durum, gıdanın mideden incebarsaklara çok hızlı geçmesine bağlı oluşur. Dumping sendromu belirtileri bulantı, terleme, halsizlik ve yedikten sonra başlayan ishaldir. Bununla birlikte, Dumping sendromu riski duodenal switch ameliyatında pylor valvi korunduğu için, klasik biliopankreatik diversiyon cerrahisine göre daha az görülür.

Mide bypası ameliyatı geçiren hastaların neredeyse % 30’unda ameliyat sonrası beslenme kılavuzlarına uymadıkları ve besin desteklerini almadıkları için besinsel eksiklikler gelişir. Bariatrik bypass hastaları kronik anemi, osteoporoz ve metabolik kemik hastalığı açısından daha yüksek riske sahiptir.

Biliopankreatik Diversiyon Duodenal Switch Ameliyatının Komplikasyon Oranları

Derin venöz tromboflebit % 0.7
Ölümcül olmayan pulmoner emboli % 0.5
Pneömoni % 0.5
Akut respiratuar distress sendromu % 0.25
Splenektomi % 0.9
Gastrik kaçak ve fistül % 2.0
Duodenal kaçak % 1.5
Distal Roux-en-Y kaçağı % 0.25
Postoperatif kanama % 0.5
Kaçakla bağlantısız abse % 0.25
Duodenal stomal tıkanıklık % 0.75
İnce barsak tıkanıklığı % 2.0

Start typing and press Enter to search