İstatistiklere göre ABD’de obezite oranları inanılmaz bir hızla artmaktadır. Bu hızda olmasa da, ülkemizin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinde de ürkütücü bir artış söz konusudur. ABD’de yaklaşık 11 ila 15 milyon arasında morbid obez bulunmaktadır. Mart ayında CDC (Hastalık Kontrol Merkezi) tarafından yapılan araştırmaya göre obezite 2005 yılında yıllık 500.000 ölümle, ölüm nedenleri arasında ilk sıraya yükselmiştir. Sonuç olarak, gastrik band, gastrik bypass ve diğer bariatrik ameliyatların sayısı da giderek artış göstermektedir. 2002’de bariatrik operasyonların sayısı 80.000’e ulaşarak % 40 artmıştır. NIH (Ulusal Sağlık Enstitüsü) verilerine göre 2003 istatistikleri sayının 120.000’e çıktığını göstermektedir.

abd

ABD’de 1995 yılında 20.000 kilo verme amaçlı ameliyat gerçekleştirilmiştir.
2003 yılında bu 103,000’e çıkmıştır.
2004’de rakamın 144,00’e ulaşacağı hesaplanmıştır.
Gastrik bypass sayıları 1993’den 2003’e kadar % 600 artış göstermiştir.
Ortalama bariatrik cerrahi hastası 30’lu yaşların sonunda, bayan ve ortalama 136 kg’dır.
Obezite cerrahisinin ortalama maliyeti 30.000 USD’dır.

Adolesanlarda Bariatrik Cerrahi İstatistikleri

worldobesity

Henüz genç erişkinlerde gerçekleştirilen bariatrik girişimler hakkında tam bir istatistik saptama olmamakla birlikte, giderek arttığı bir gerçektir. 18 yaşın altındaki istatistikler, gençler arasında obezitenin yayılımının ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir.

Obezite Ameliyatlarında Hastane İstatistikleri

Ameliyat sonrası hastanede kalma süreleri 1986-1989 arasında, 1998-2001’e kıyasla anlamlı derecede uzundur. (5 güne karşılık 3.9 gün) Hospitalizasyon sürelerini kısaltan bir faktör laparoskopik cerrahi tekniklerin giderek daha fazla kullanılmaya başlanmasıdır.

Obezite Cerrahları Hakkında İstatistikler

Amerikan Bariatrik Cerrahi Derneği üyesi aktif bariatrik cerrah sayısı 1993’de 168 iken, 2003’de 860’a çıkarak, neredeyse % 500 artmıştır.

Ölüm Oranları Hakkında İstatistikler

Bir çalışmaya göre 1987-2001 yılları arasında 66.000 obez hastanın 3.328’i obezite ameliyatı geçirmiştir. Bu çalışmaya göre ameliyat sonrası 30 gün içerisinde ölüm oranı % 1.9’dur. Çalışmada, ameliyat geçirenlerin ölüm oranının, geçirmeyenlerden daha düşük olduğunu da kanıtlamıştır.

Sağlık Harcaması İstatistikleri

Rand Corp. tarafından yapılan istatistiksel analizde, 50-69 yaş arasındaki insanlar için yapılan her 5 dolardan birinin obeziteyle ilişkili olduğu ve 2020’de bu oranın 2000 yılına göre % 50 artacağı bildirilmiştir. Günümüzdeki istatistiksel veriler Amerikan sağlık sisteminin toplam bütçesinin % 9’unun obezitenin neden olduğu veya ağırlaştırdığı tıbbi nedenlere bağlı olduğunu göstermektedir.

Mide Bandı İstatistikleri

1993’de ilk defa uygulanmasından bu yana tüm dünyada 300.000’den fazla Lap-Band uygulanmıştır.

Roux-en-Y Gastrik Bypass ve Vertikal Bandlı Gastroplasti İstatistikleri

ABD’de en popüler iki obezite cerrahisi metodu roux-en-Y gastrik bypass ve vertikal band gastroplastidir. Bunda FDA’ın mide bandına oldukça geç onay vermesinin ve Amerikan halkının beslenme tarzının etkisi de vardır.

Laparoskopik cerrahi tüm obezite ameliyatları arasında 1998’de % 2 iken, 2001’de % 16’ya yükselmiştir. Günümüzde ise ameliyatların büyük bölümü laparoskopik olarak gerçekleştirilmektedir. Tüm ameliyat sayıları ise 1998’de 12.775 iken, 2001’de 53,685’e yükselmiştir.

Gastrik Bypass İstatistikleri

Amerikan Bariatrik Cerrahi Derneği’ne göre, son 10 yılda gastrik bypass sayıları % 600 artmıştır.

1993 16,800
1994 16,200
1995 18,100
1996 20,500
1997 23,100
1998 25,800
1999 28,800
2000 36,700
2001 47,200
2002 63,100
2003 103,200

Obezite Cerrahisinden Sonra Kilo Kaybı İstatistikleri

Kilo kaybı bariatrik cerrahiyi takiben 18-24 aylarda en üst noktaya ulaşır. 5 yılda ortalama aşırı kilo kaybı gastrik bypass ile % 48-74, vertikal band gastroplasti ile % 50-60’dır. Gastrik bypass geçiren 600 hastanın takip edildiği bir çalışmada, ondördüncü yılda aşırı kilo kaybı hala % 50’nin üzerindedir.

Ameliyatsız Kilo Kaybı İstatistikleri

İstatistiksel çalışmalar morbid obez hastalarda cerrahi dışı metodların tıbbi olarak anlamlı ve uzun süreli kilo kaybı sağlamakta etkili olmadığını kanıtlamıştır. Hastaların büyük bölümü sonraki 5 yılda verdikleri tüm kiloları geri almaktadırlar. Tıbbi yöntemlerle kilo kaybının araştırıldığı bir çalışmada 10-12 haftada ortalama kilo kaybı 2.5 kg’da kalmıştır.

Start typing and press Enter to search