Obezite Cerrahisinin Komplikasyonları

 In Makaleler

Ölüm Riski
Mide cerrahisi ciddi bir prosedürdür. Bypass cerrahisinin komplikasyonları % 0.5-1 gibi bir ölüm oranına sahipken, mide kelepçesinde bu oran 1/2000’dir. Komplikasyon riskini azaltmak için hastalar diet ve egzersizle ilgili kılavuzları dikkatle takip etmelidir. Bu konuda destek grupları da önemlidir.

Restriktif Cerrahinin Komplikasyonları

Mide kelepçesi ve mide zımbalama gibi restriktif bariatrik cerrahinin postoperatif riskleri şunlardır:

Kusma Riski: Kısıtlayıcı bariatrik cerrahinin en sık görülen komplikasyonu olan kusma, küçük mide poşunun özellikle iyi çiğnenmemiş gıda parçaları ile gerilmesi sonucu oluşur.

Fıtık Riski: Hastaların % 10-20’si komplikasyonları, en sık da fıtıkları düzeltmek için ikincil operasyonlara gerek duyarlar. Fıtık ameliyattan sonra insizyon tam iyileşmeden kusma veya zorlanma sonucu oluşabilir. Laparoskopik cerrahi fıtık riskini ciddi derecede azaltır.

Diğer Sağlık Komplikasyonları: Cerrahiden sonra % 1 oranında bacaklarda kan pıhtısı oluşur, açık ameliyatlarda % 5 oranında insizyon alanında enfeksiyon gelişir, vertikal banded gastroplastide gastrik stapler hattı açılabilir, mide kelepçesi ameliyatlarından sonra band kayması görülebilir veya kaçak olabilir, nadiren de skar dokusuna bağlı yapışıklıklar yüzünden barsak tıkanıklıkları oluşabilir. Yandaş komplikasyonlara ek olarak stoma darlıkları ve marjinal ülserler de sayılabilir.

Malabsorbtif Cerrahinin Sağlık Riskleri

Roux-en-Y biliopankreatik gastrik bypass gibi emilimi engelleyici bariatrik operasyonların ameliyat sonrası riskleri şunlardır:

Dumping Sendromu Riski: Bu sendrom midedeki gıdalar incebarsağa çok hızlı geçerse görülür. Dumping sendromu hayatı tehdit eden ir risk olmasa da, bulantı, terleme, baygınlık hissi ve ishal gibi tipik belirtileri çok can sıkıcıdır.

Besin Eksiklikleri: Gastrik bypass onikiparmak barsağının ve değişken uzunlukta bir proksimal jejunum kısmının bypasslanması esasına dayandığından, hastalarda demir ve vitamin B12 eksikliği gelişmesi riski vardır. Birincil emilim yerleri duodenum ve jejunum olduğundan vitamin D ve kalsiyumun emiliminde de azalma olabilir. Bypass hastaları tipik olarak ömür boyu besin ve vitamin destekleri kullanmak zorundadırlar.

Diğer Bypass Cerrahisi Komplikasyonları: Bypass hastalarının % 10-20’si fıtık gibi komplikasyonların düzeltilmesi için ikincil müdahalelere gerek duyarlar. Bypass cerrahisi geçiren hastaların 1/3’den fazlasında safra taşları gelişir.

Cerrahinin Riskleri ile Obezitenin Risklerinin Kıyaslanması

Bariatrik cerrahlar ve obezite uzmanları ciddi obezitenin bilinen riskleri ve hayati komplikasyonlarının bariatrik cerrahininkinden çok daha büyük olduğu konusunda hemfikirdirler.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search