Sleeve Gastrektomi (Gastrik sleeve, tüp mide)

 In Makaleler

Nispeten yeni bir uygulama olan sleeve gastrektomi kısıtlayıcı (restriktif) bariatrik ameliyatlar grubundandır. Gastrik sleeve geçiren hastalarda besin emiliminde bir problemle karşılaşılmaz. Dolayısıyla hastalara ameliyat sonrasında rutin vitamin ve mineral takviyesi gerekmemektedir.

Asıl olarak, biliopankreatik diversiyon + duodenal switch veya gastrik gastrik sleeve tüp mide film bypass planlanan süpermorbid obez hastalarda ameliyatın komplikasyonlarını azaltmak amacıyla birinci basamak operasyon olarak geliştirilmiştir. Sleeve gastrektomi tipik olarak BMI değeri 60 ve üzerindeki hastalar için bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla anılan prosedürlere göre nispeten daha basit bir operasyondur.

Bu uygulama sırasında yaklaşık 200 cc hacminde, tüp şeklinde bir mide oluşturularak; hastanın alabileceği gıda miktarı azaltılmaya çalışılır. Bu mide poşu Roux-en-Y sırasında oluşturulan mide poşundan daha büyüktür ve yaklaşık olarak bir muz büyüklüğündedir.

Ameliyattan sonraki birkaç yıl içinde fazla kiloların % 60’a yakını kaybedilebilir. Ancak uzun vadede bu kilo kaybının ne kadar korunabileceği konusunda kesin veriler yoktur. Uygulama sonrasında uzun dönemde kilo alımı söz konusu olursa, gastrik bypass veya BPD/DS gibi prosedürlere geçilmesi mümkündür.

345 hastalık bir seride sleeve gastrektomiden sonra yandaş hastalıklarda belirgin düzelme bildirilmiştir. Hastaların Tip 2 diabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve uyku apnesi gibi yandaş hastalıkları, gastrik band gibi diğer restriktif girişimlerdekine benzer oranlarda düzelmektedir.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search